Tutkimus

Väittelin keväällä 2016. Tutkimuskiinnostukseni on monitieteellinen. Olen koulutukseltani ravitsemusasiantuntija (ETM), joka on tehnyt gradun ja väitöskirjan liittyen asiantuntijuuden ja viestinnän muutokseen.

Väitöskirjani käsittelee:

  • terveysviestinnän uskottavuuden rakentumista
  • julkista asiantuntijuutta
  • viestintäympäristön muutosta
  • terveelliseen syömiseen liittyvien käsitysten rakentumista osana globaalia mediajulkisuutta

Tutkimustyöni luo vankan pohjan sen ymmärtämiselle, mitä on vaikuttava ja vastuullinen viestintä. Nykypäivänä viestintää ohjaa helposti kapeakatseisuus ja kyvyttömyys saada kiinni siitä, mihin tarttua internetin luomassa kakofonisessa informaatiotulvassa.

Tieteellisiä julkaisujani:

Huovila J. ”Kansa ei enää tottele”: Karppaus individualistisen ja universalistisen ravitsemuspuheen ristiaallokossa vuosina 2010-2012. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2014:51(1)

Huovila J, Saikkonen S. (2015) Establishing credibility, constructing understanding: The epistemic struggle over healthy eating in the Finnish dietetic blogosphere. Health: An Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine doi:10.1177/1363459315595849

Huovila J. (2016) Tapauskohtaisuuden taju – Julkisen ravitsemusymmärryksen yksilöllistyminen ja ravitsemusasiantuntijuus 2000-luvun mediateksteissä (Väitöskirja)

%d bloggaajaa tykkää tästä: