Arkistot

Ravitsemusviestintä ja tarinallistaminen

Viestinnän kentällä puhutaan paljon tarinallistamisesta. Se näkyy myös omassa arjessani. Twitterissä kehumme tarinallistamista. Kasvokkain pohdimme tarinoiden voimaa. Etsimme inhimillisyyttä ja autenttisuutta. Ajattelen, että tarinallistaminen on keskeistä nykypäivän viestinnässä. Mutta jotta tarinallistaminen olisi muutakin kuin vain trendisana – josta haetaan inspiraatiota ja virtaa – on syytä yrittää ratkaista kaksi kysymystä. Ensinnäkin, mitä tarinallistaminen todellisuudessa on? Onko […]

Lue lisää

Kolme syytä terveyskeskustelun kakofoniaan

Elämme laajaa kulttuurinmuutosta. Yksilöllisyys ja uudenlaiset yhteisöt haastavat vanhan kansallisen viitekehyksen – niin tieteessä, mediassa kuin arkiajattelussa. Tämän ymmärtäminen auttaa hahmottamaan terveyskäsitysten kakofoniaa nykyjulkisuudessa.  Terveyttä käsittelevä julkisuus on muuttunut merkittävästi viime vuosikymmeninä. Median muutokseen liittyvät syyt ovat hyvin tunnettuja. Internet mahdollistaa kaikenlaisten käsitysten leviämisen. Perinteinen media käsittelee terveyttä yhä enemmän tapauskertomusten kautta. Internetissä on paljon […]

Lue lisää