Arkistot

Onko laadukas asiantuntijaviestintä loogis-tieteellistä vai narratiivista?

Elämme aikakautta, jossa asiantuntijaviestinnältä odotetaan yhä enemmän. Omissa tutkimuksissamme olemme saaneet viitteitä siitä, että pelkkä valistus ei useinkaan riitä uskottavuuden rakentamiseen julkisuudessa. Tässä kirjoituksessa käsittelen aihetta kuitenkin henkilökohtaisemmin, koulutustyöni kautta. Olen kohdannut opiskelijoita ja eri vaiheessa olevia asiantuntijoita. On selvää, että korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden ajattelun perustana on loogis-tieteellinen päättely. Tutkimusnäyttö ja abstraktit kategoriat tiedosta ohjaavat […]

Lue lisää